Oferta przemysłowa

1Betonowe posadzki przemysłowe

Są najbardziej popularnymi podłogami dla większości zastosowań przemysłowych: hal magazynowych, mroźni, pomieszczeń produkcyjnych, parkingów wewnętrznych. Umożliwiają różne typy wykończenia w zależności od obciążeń mechanicznych oraz chemicznego: utwardzenie powierzchniowe posypką lub jastrychem. Dostępne są różne kolory i odcienie wykończenia, ich budowa umożliwia renowację, możliwe jest zastosowanie technologii bezspoinowej.

2Betonowe nawierzchnie drogowe

Płyty betonowe dla nawierzchni drogowych kategorii ruchu od KR1 do KR6. Drogi betonowe, place manewrowe, spoinowe oraz bezspoinowe z dylatacjami dyblowanymi lub bez, wykończone na gładko lub z fakturą.

3Płyty kontenerowe

Płyty dla przemysłu transportowego, dla dużych obciążeń od kontenerów oraz pojazdów transportowych. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy technologię bezspoinową w płytach kontenerowych.

4Roboty żelbetowe

Wykonywanie robót żelbetowych takich jak: fundamenty, ściany, słupy, stropy, dla małych i średnich budynków .


Stosowane technologie

Płyty bezspoinowe - Technologia pozwalająca na wykonanie bez dylatacji elementu płyty o powierzchni do 1600m2. Jest to możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanej mieszanki betonowej oraz zbrojeniu.

Zbrojenie rozproszone - Jest to sposób zbrojenia płyt betonowych, który pozwala w większości przypadków zastąpić zbrojenie tradycyjne. Pozwala to na duży wzrost efektywności pracy poprzez ograniczenie kosztów i skrócenia czasu wykonania.

Utwardzenie jastrychem - Dla posadzek wysoce narażonych na ścieranie lub obciążonych chemicznie stosuje się jako wykończenie warstwę jastrychu grubości od 8 do 20mm. Możliwy jest wyboru koloru, klasy ścieralności A6 do A1.5, wykończenia poprzez szlifowanie. Posadzki jastrychowe mają duże możliwości renowacyjne. Wykonywane jako warstwa zespolona z płytą betonową, mokre na mokre oraz na warstwie sczepnej.

Utwardzenie DST - Utwardzenie suchą posypką. Odpowiednie dla posadzek mniej narażonych na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne. Możliwość wyboru koloru. Możliwości renowacji są mniejsze.

Indywidualne projekty

Oferujemy wykonanie obliczeń statycznych nośności płyt posadzkowych oraz nawierzchni zewnętrznych dla indywidualnych wymagań klienta. W tym celu prosimy o przesłanie zapytania ofertowego zawierającego zastaw obciążeń oraz dane dotyczące nośności podbudowy.

Oferujemy również projekty zamienne zbrojenia płyt fundanentowych na zbrojenia rozproszone konstrukcyjne.